Till jordens yttersta gräns

Helgen den 12–14 augusti 2022 kommer att stanna länge, länge i mitt minne. Det var helgen då jag deltog som ombud för Edsbyns missionsförsamling vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda. Även om mötesförhandlingarna förvisso var intressanta, var höjdpunkten något annat. På fredagens inledningsgudstjänst stod jag på estraden tillsammans med 19 studiekamrater och fick ta emot de församlades förböner inför kommande pastorstjänst. Vid den stunden blev jag också ”påkragad”, som någon uttryckte det, dvs. jag har nu behörighet från samfundet att verka som pastor i den lokala församlingen. Kyrkoledare Lasse Svensson läste ett bibelord från Apostlagärningarna kap. 1, vers 8: ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Till jordens yttersta gräns. Det slog an någonting i mig.

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser: nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. Det är i Apg 1:8 som lärjungarna får uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte från den Uppståndne: ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Det är ett uppdrag och ett löfte som är giltigt än idag, också i vår egen bygd! 

Under förbönsakten i Vårgårda upplevde jag starkt att de här orden från Apg 1:8 ska få bli ett tema för vår församling under hösten 2022 och våren 2023. Bland annat kommer det att ta sig uttryck i att vi som församling läser Apostlagärningarna tillsammans: på tisdagarnas bibelsamlingar, i hemmen och i gudstjänsten. Det är min önskan och min bön att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter, där du finns.

Välkommen till Missionskyrkan i höst!

Nåd och frid! / David Arwe