Missionskyrkan interiör

Gudstjänsten

Gudstjänst firas varje söndag, vanligtvis kl. 11. Gudstjänsten är församlingslivets centrum – där Guds ord förkunnas, sakramenten (dop och nattvard) förvaltas och vi möts i gemenskap med Gud och varandra.

Utdrag ur församlingens verksamhetsplan om våra gudstjänster:

Vi önskar att våra gudstjänster ska vara Kristusnära – att de ska ära Gud och förmedla hopp till såväl enskilda deltagare som för vår värld och de utmaningar vi möter.

Det är vår bön och vår längtan att varje gudstjänstdeltagare ska få uppleva ett möte med Gud – att få bli berörd, få nya insikter i tron och utmanas att dela vidare det man har fått av undervisning och bön.

Vi vill arbeta för att stärka upplevelsen av delaktighet och gemenskap i gudstjänsten och vi har en ambition att inleda ett arbete med gudstjänstutveckling under året. Vi vill också inleda ett utvecklingsarbete kring barnens plats i gudstjänsten.