Medarbetare

En hälsning från David Arwe till församlingen i programbladet hösten 2021: Det är med stor glädje och förväntan jag ser fram emot att få börja arbeta i församlingen i höst och lära känner er! Jag bor i dag i Arbrå med min fru Linda och våra fyra barn Sixten, Edward, Gustav och Astrid. Under hösten kommer vi flytta till Edsbyn, något som vi ser fram emot hela familjen! 

David Arwe, pastor i Edsbyns missionsförsamling

Jag omfamnade den kristna tron i början av 2000-talet efter att ha upplevt Guds kallelse i Olivehällkyrkan, Strängnäs, när jag och Linda bodde i Sörmland. Visst fanns tanken på teologistudier redan då, men samtidigt blev det tydligt för mig att jag ännu inte var mogen eller redo att gå den vägen. I stället blev det lärarexamen och fil kand i statsvetenskap. Efter arbete som lärare, politisk tjänsteman (KD) i riksdag landsting, samt på statlig myndighet i bl.a. chefsbefattning, väcktes en längtan i mig att påbörja teologistudier och gå in i tjänst för Kristi kyrka. Sedan juni 2019 är jag alltså pastorskandidat i Equmeniakyrkan och har nu påbörjat sista året på pastorsutbildningen vid Teologiska Högskolan Stockholm.

Min fritid ägnar jag mest åt familjeliv, församlingsliv och musik i olika former. I kyrkliga sammanhang musicerar jag gärna tillsammans med Linda eller sjunger i kör. Annars är jag glad för att under åren ha lyckats hålla fast vid mitt trombonspelande i alltifrån symfoniorkestrar till storband.

Till slut vill jag skicka med er ett bibelord inför hösten, ett ord från Jer 33:3 som jag själv fick till mig häromdagen: ”Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner.” Herren har alltid mer i åtanke för oss! 

Med hälsning om Guds frid

David Arwe