Söndagsklubben

Vi är alla del av en större berättelse. I Söndagsklubben samlas vi kring bibelns berättelser som tar oss med på ett äventyr med Gud och varandra.

Söndagsklubben kallar vi vår söndagsskola. Det är en verksamhet för barn i låg- och mellanstadieålder med fokus på bibelberättelser, lek och pyssel. Söndagsklubben träffas i samband med gudstjänst 2–3 gånger per månad. Barnen brukar vara med en stund i gudstjänstens inledning, där de oftast får komma fram till Barnens minuter där de får höra en bibelberättelse, komma till tals själva och be en liten bön. Därefter brukar barnen få gå en trappa ner till våra fina lek- och pysselutrymmen. Vill du vara med som ledare? Kontakta församlingens pastor.

Under vårterminen 2024 träffas Söndagsklubben följande söndagar:
14 och 28 januari
18 och 25 februari
17 och 31 mars
14 och 21 april
(Maj/juni ej planlagd vid terminens början.)