Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och droger kan leda till missbruk, beroende och ett eländigt liv. Det gör det inte för alla, men ingen kan förutsäga vem som drabbas.

Vi är medvetna om att helnykterhet inte är en frälsningsfråga. Bibeln ger inte anvisningar om hur den enskilde ska förhålla sig till alkohol. Vi är också medvetna om att för en del är detta en överlevnadsfråga. Bibeln uppmuntrar oss att ta hänsyn till de svaga och till barnen (Rom 14:13-15:2; 1 Kor 10:23-24).

Av hänsyn till barn och unga, och till personer som har eller har haft problem med alkohol och droger, vill vi i församling och SMU vara särskilt restriktiva. Hos oss förekommer inga alkoholhaltiga drycker, inte ens lättöl, cider med låg alkoholhalt eller liknande. Vi propagerar inte heller för dessa dryckers bruk.

Detta gäller våra lokaler, även då de hyrs ut. Det gäller all verksamhet som sker i församlingens eller SMU:s namn, även om den äger rum någon annanstans.

Beslutad vid församlingsmöte på Kägelholmen juli 2005 och reviderad av styrelsen 2008.