Barn och unga

Konfirmation

Konfirmationsundervisning bedrivs gemensamt mellan frikyrkorna i Edsbyn. Under läsåret 2021/2022 träffas konfirmandgruppen på tisdagseftermiddagar i Smyrnakyrkan.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.