Församlingen

Edsbyns missionsförsamling bildades 1880 och har i dag ca 180 medlemmar. Församlingen tillhör Equmeniakyrkan, ett kristet samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen.

Equmeniakyrkan bildades 2011 när de tre bildarsamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildade ett nytt, gemensamt samfund. I dag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela landet.

Vi vill vara en gemenskap som är Kristusnära, vardagsnära och nära varandra. Därför ber vi:

Gud, vi ber om mod att vara ärliga och äkta i mötet med varandra. Vi ber om förstånd att acceptera varandra som vi är utan att döma. Vi ber att det ska finnas livsluft för alla åldrar i vår kyrka.

Gud, låt ett under ske med oss så att vår stora längtan blir att få bruka alla våra gåvor, vår personlighets utrustning, i frivilliggjord tjänst för Dig i församling och samhälle.

Hjälp oss, Gud, att ta vara på alla kontakter vi har med människor. Låt det växa fram nya mötesplatser där vi kan dela det som är viktigt. Låt människor få lära känna dig, genom din son Jesus Kristus.

Dessa böner har varit församlingens konkreta böner sedan de togs fram vid församlingskvällen den 20 oktober 2007. De kom att symboliseras av de fyra ljusen på nattvardsbordet i vår kyrka. Låt ljusen påminna om möjligheten att låta dessa böner lysa som ljus i var och ens hjärta!