Se vilket hopp!

Fredagen den 1 december 2023: I skrivande stund ligger adventstiden framför oss. Det har känts mörkt i november. Både bokstavligt och bildligt talat. Tack och lov återkommer ljuset, både bokstavligt och bildligt, när det är som mörkast i vårt land. Det inger hopp och förväntan. Advent är en tid av förväntan och en tid av förberedelser för Jesu födelses fest! Han som föddes för att, som det profeteras i Jesaja 9:6, bli vår Fridsfurste, som ger oss fred och frid – Guds shalom – utan ände. Det är många som längtar och söker efter fred, frid och råd i dessa dagar. Krig rasar i vår omvärld med stora lidanden för barn och civilbefolkning. Människor i vårt eget land oroas av gängvåldets utbredning. Fortfarande är psykisk ohälsa, ensamhet och utanförskap alltför utbrett. 

Var finns hoppet? När är måttet rågat? När skall hatet ta slut och mörkret ljusna? Kyrie eleison! Herre, förbarma dig! Det är nu vi längtar efter Jesu återkomst; efter att fridsfursten ska komma tillbaka, som skriften lovar. Han som ska störta härskare från deras troner, upphöja de ringa, mätta de hungrande med sina gåvor, och förbarma sig över sina barn, för evigt (fritt efter Luk 1:52–55).

Vi längtar, men samtidigt är det här och nu vi lever. I senapskornets och surdegens tid. Här är vi satta att plantera ett litet korn som får växa upp till ett träd där fåglar kan bygga bo, och knåda in surdeg i mått efter mått efter mått av mjöl… tills hela degen (världen) är syrad av den himmelska jäskraften. Det bibliska bildspråket talar om det himmelrike vars utbredning började här på jorden i och genom Jesus, och som fortsätter genom vår tid och vidare in i evigheten. 

Som kristna har vi ett hopp och en förväntan att förmedla till våra medmänniskor. Vi kan inte alla mäkla fred vid frontlinjen eller påverka de beslut som fattas runt om i världen. Vi kan inte alltid heller laga människors trasighet, men vi kan vandra med en bit på vägen; vara en lyssnande medmänniska och mejsla fram ett utrymme för frid och fred under en tid av någons liv. 

Se vilket hopp! Det är en uppmaning till var och en av oss. Det är också namnet på Equmeniakyrkans nya satsning på bibelläsning, predikoserie och alternativt kyrkoår, där Efesierbrevet står i fokus. Välkommen att upptäcka mer av Efesierbrevet i gudstjänster och andra samlingar efter årsskiftet. Till dess: ”Ett sken är nu i öster tänt – det är advent, det är advent!”

Frid och allt gott! 
David Arwe