Se, han kommer!

Tänk – det står inte på förrän ännu ett år har gått från vår tid här på jorden. Ett märkligt år på många sätt. Världen (åtminstone vår del av den) hann knappt andas ut efter Coronapandemins avklingande förrän krig bröt ut igen i Europa. Nu hörs åter vapenskrammel i vårt närområde ackompanjerat av nationalistiska tongångar i vårt eget land, som samtidigt skakas av dödskjutningar till följd av gängvåld och kriminalitet. Det är lätt att misströsta, att känna sig liten och maktlös inför den utveckling som vi kan tycka går åt fel håll. 

Vad kan vi som kyrka, som Kristi kropp i världen, bidra med för att sprida ljus där mörker nu råder? Jag hoppas att du, liksom jag, kan känna hoppet återvända när vi tillsammans med Sveriges Kristna Råd (SKR) funderar över kyrkornas uppdrag i det som sker: 

Kyrkorna kommer aldrig vika en tum när det gäller det oändliga människovärdet. Kyrkorna fortsätter arbeta för att välkomna främlingen och visa gästfrihet. Kyrkorna vill, liksom Jesus alltid gjorde, se människan som hon är, bortom kategorier. Kyrkorna fortsätter fira gudstjänst, missionera, tjäna diakonalt, möta människors sociala, fysiska och andliga behov. Kyrkorna fortsätter verka för fred, enhet, medmänsklighet, hållbarhet. Kyrkorna fortsätter att möta människor med budskapet om möjlighet till förlåtelse och upprättelse. Kyrkorna påminner om att vi alla har ett särskilt åtagande gentemot barnen, att vi liksom Jesus måste sätta barnen i centrum och respektera varje barns rättigheter. På varje plats fortsätter kyrkorna förkunna att fred är vägen till fred, kärlek är vägen till kärlek och enhet är vägen till enhet. (Från pressmeddelande SKR 14 okt 2022, något redigerat)

Också det gamla kyrkoåret har gått mot sitt slut, och vi får nu bära med oss detta vårt uppdrag in i ett nytt kyrkoår. Ett nådens år där vi envist fortsätter förkunna budskapet om hur Gud valde att komma till människans räddning genom att låta sig födas som ett värnlöst barn. Han som en dag åter ”skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg” (Luk 1:78–79). Välkommen till Missionskyrkan i advent!

Guds frid och allt gott!
David Arwe