Himlen på jorden

En julhälsning från pastor Gunnar Rabenius:

Vi kan säga att när Jesus föddes ”landade” himlen på jorden. Några strofer från en sång lyder: ”Gud på oss människor tänkte, enfödde Sonen oss skänkte. Himlen till jorden sig sänkte. O, vilken kärlek så stor.” Gud, vår Skapare och Far i himlen har inte glömt oss människor. Även om synden orsakade skilsmässa mel- lan människa och Gud, och den nära kontakten och gemenskapen bröts, så har Guds kärlek till oss inte upphört. Han vill ju vårt bästa, vill frälsa oss från våra synder och rädda oss från det onda.

Så när tiden var inne, för drygt 2000 år sedan, sände Gud sin Son. Gudasonen blev människa, blev en av oss, för din och min skull. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Johannesevangeliet 3:16).

Gud har gett oss den största, bästa och mest värdefulla gåva som finns och den är ämnad för alla människor. Julens innersta kärna är glädjebudet som några herdar först av alla fick höra från himlens sändebud: ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” Jesus kom till oss som världens ljus och världens Frälsare, den Ende som vill och kan rädda oss från syndens makt.

Därför heter det i en av julens sånger: ”Ett barn är fött till vår räddning, Guds Son tar mänskogestalt. Men han är världarnas Herre, ty han är grunden till allt. Han för oss in i sitt rike och styr med kärlekens makt. Hans herravälde skall råda till jordens yttersta trakt.”

Denna verklighet får vi tro på och sätta vårt hopp till.

Önskar er en god och välsignad jul och ett gott nytt år!