Frid i en orolig tid! Och vad kan vi göra?

I denna oroliga tid, inte minst med kriget i Ukraina på näthinnan och ökat hot mot vårt eget land, får vi ta till oss orden i psalm 46 i Psaltaren, som börjar:

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi icke frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet; om än dess vågor brusade och svallade, så att bergen bävade vid dess uppror. (Ps 46:2–4, 1917 års bibelöversättning)

Några verser senare uttrycker psalmisten: Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda Herrens verk: gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider intill jordens ända, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, i eld bränner han upp stridsvagnarna. (Ps 46:8–10)

I en av våra psalmer, nr 695 i Psalmer & Sånger, möter vi orden:

Det kan vi göra för rätt och fred: vi kan be 
och svara på vad andra ropar om och ber,
gå samman steg för steg och något sker,
för Jesus finns bland oss i dag, Jesus finns bland oss i dag.

Det kan vi göra för rätt och för fred: vi kan ge.
Ett livets frö blir sått och lagt i jorden ner,
och skörd som vi ej ser en gång det ger,
för Jesus finns bland oss i dag, Jesus finns bland oss i dag.

Det kan vi göra för rätt och för fred: stå emot
allt ont som trampar ner och sprider skräck och hot.
Vi känner maktlöshet. Gud kraft oss ger
och Jesus finns bland oss i dag, Jesus finns bland oss i dag.

Det kan vi göra för rätt och för fred: ha ett hopp
rättfärdighetens sol för alla ska gå opp.
När Herrens dag har grytt skall allt bli nytt,
och Jesus finns bland oss i dag, Jesus finns bland oss i dag.

(Text: Brian Wren, sv. övers: Anders Frostensson)

Ja, vi tror verkligen att Jesus Kristus är med oss, att han vandrar bland oss än, att han ingjuter tro och hopp och ger frid i hjärtat.

Gud med oss! /Gunnar Rabenius