Aktuell information med anledning av covid-19

Avseende smittspridningen av covid-19 vill vi informera att Edsbyns missionsförsamling följer Equmeniakyrkans riktlinjer, som i sin tur tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar de rekommendationer som kommer från myndigheten.

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Bland annat sänks den tidigare gränsen om 100 deltagare till 20 deltagare för gudstjänster utan krav på vaccinpass eller avstånd. I enlighet med Equmeniakyrkans rekommendationer fortsätter vi att bjuda in till gudstjänster utan att kräva vaccinationsbevis. Motivet till denna rekommendation är att vi inte vill utestänga någon från gudstjänstgemenskapen. Utan vaccinationsbevis ställs krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 deltagare. I korthet innebär de nya rekommendationerna följande för oss:

Samlas fler än 20 personer (barn och unga inräknade) inomhus utan krav på vaccinationsbevis måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer.

Observera att medverkande, som t ex körsångare och instrumentalister, inte räknas in i siffran 20.

Konkret innebär detta, att vi när vi samlas till gudstjänster framöver:

  • sitter på varannan bänk i kyrksalen (i sällskap om högst 8 personer)
  • håller minst 1 meters avstånd mellan sällskapen på varje bänk
  • är extra noggranna med handhygienen
  • undviker att komma till kyrkan om vi har symtom på förkylning

Tillsammans får vi be och hoppas att smittan inte tar fart igen i vår bygd!