Pax et bonum!

Under semestern som gått kanske du har passat på att söka efter dina rötter och återuppleva gamla minnen? Du kanske har visat barn eller barnbarn din hembygd med de platser där du har lekt och levt som barn? Det ligger i människans natur att vi söker oss till vårt ursprung. Nästan som att semesterresan ibland kan liknas vid en pilgrimsresa. En möjlighet att tillfälligt stiga ut ur den ständigt tickande tiden. Den yttre resan blir också en inre resa.

Att göra pilgrimsresor är en urgammal kristen tradition. Traditionellt har pilgrimer rest till platser som varit särskilt betydelsefulla för kristen tro och kristet liv. Som så mycket annat som ansågs för katolskt under reformationen, förbjöds pilgrimsresorna från Gustav Vasas tid och framåt. Men efter 500 år har pilgrimsrörelsen återuppstått som en ny folkrörelse i Sverige. Människor från alla håll och kanter packar en ryggsäck och ger sig ut på vandring längs nygamla leder. Vad är det som ligger bakom denna renässans för pilgrimsrörelsen? 

Kanske är det människors längtan efter ”en sund själ i en sund kropp”? Det ligger nog något i den gamla devisen. Det gör något med oss när kropp och själ får samverka. När jag rör på kroppen får jag hjälp att tänka klart och kan börja sätta ord på känslor som legat i träda.

Kanske är det ett tecken på nutidsmänniskans längtan efter ett annat sätt att leva? Längtan efter mer frihet i en alltför pressad livssituation; mer enkelhet i en kultur av överkonsumtion; mer tystnad i en tillvaro där vi bombarderas av ljud- och bildintryck; mer bekymmerslöshet där livspusslet suger musten ur oss; mer långsamhet i en tid som accelererar allt snabbare; mer andlighet i en kroppsfixerad tillvaro; mer delande i en tid av självförverkligande och ytliga kontakter?

Pilgrimsrörelsens återkomst i vår tid visar, om inte annat, att sökandet efter mening, gemenskap, glädje och harmoni är en evig och universell mänsklig sysselsättning. Det handlar om att finna sig själv, sitt ursprung (i Gud – som är alltings ursprung) och sin plats i livet i den allra djupaste bemärkelsen. Vi kommer att återkomma till den moderna pilgrimsrörelsens sju ledord i höstens gudstjänster och samlingar. Till dess: 

Pax et bonum! (Pilgrimshälsningen: Frid och allt gott!)

David Arwe